Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0907830888
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
Cáp lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09

Cáp lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09

: USB-SC09 màu vàng
Giá bán: 450,000 đ
slide1Slide2Slide3
Quảng cáo
Sắp xếp:

Cáp RS232 PC-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp RS232 PC-FP1 cho PLC Panasonic FP1

: RS232 PC-FP1
Giá bán: 310,000 đ

RS232 PC-FP1 là cáp lập trình PLC  Panasonic dòng ……..…. không tích hợp chuyển đổi USB to COM và sử dụng cổng COM để giao tiếp với máy tính. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

 

Cáp RS232 AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

Cáp RS232 AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

: RS232 AFC8513
Giá bán: 310,000 đ

RS232 AFC8513 là cáp lập trình PLC  Panasonic dòng ……..…. không tích hợp chuyển đổi USB to COM và sử dụng cổng COM để giao tiếp với máy tính. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

 

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

: USB-AFC8513
Giá bán: 445,000 đ

USB-AFC8513 là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp kết nối AFC8503 dùng cho màn hình cảm ứng GT10/GT30

Cáp kết nối AFC8503 dùng cho màn hình cảm ứng GT10/GT30

: AFC8503
Giá bán: 310,000 đ

AFC8503 là cáp lập trình PLC Panasonic  dòng ……..…. không tích hợp chuyển đổi USB to COM và sử dụng cổng COM để giao tiếp với máy tính. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

 

 

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2,FP-M, FP-X,FP-E,FP-G

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2,FP-M, FP-X,FP-E,FP-G

: USB-AFC8513
Giá bán: 445,000 đ

USB-AFC8513 là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp lập trình USB-AFC8513+ PLC cho Panasonic

Cáp lập trình USB-AFC8513+ PLC cho Panasonic

: USB-AFC8513+
Giá bán: 940,000 đ

USB-AFC8513+ là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp lập trình USB-FP1+ cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1+ cho PLC Panasonic FP1

: USB-FP1+
Giá bán: 940,000 đ

USB-FP1+ là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

 

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

: USB-FP1
Giá bán: 655,000 đ

USB-FP1 là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

: USB-FP1
Giá bán: 655,000 đ

USB-FP1 là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp lập trình USB-8550 cho PLC FP1/FP3/FP5 Panasonic

Cáp lập trình USB-8550 cho PLC FP1/FP3/FP5 Panasonic

: USB-8550
Giá bán: 655,000 đ

USB-8550 là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Cáp kết nối MFMCB0030GET cho Brake Panasonic

Cáp kết nối MFMCB0030GET cho Brake Panasonic

: MFMCB0030GET
Giá bán: 2,890,000 đ

MFMCB0030GET là cáp lập trình PLC Panasonic dòng ……….., cáp có tích hợp chuyển đổi USB to COM thông dụng và bán chạy nhất hiện nay. Cáp được sản xuất bởi hãng Amsamotion. Bảo hành 1 năm

Gio hang
^ Về đầu trang